Om oss

Vi krever plass for en tradisjonsorientert arkitektur og byplan. Vi vil ha:

1. En menneskelig målestokk: Hus som passer oss i størrelse og høyde: 

2. Sammenheng: Hus som skaper orden og sammenheng: rekker, gater, sluttede kvartaler og skjermede plasser.

3. Hus som taler til oss på et språk vi forstår: anerkjente former, gode materialer, kyndig komposisjon og omtenksom detaljering.

4. Hus som respekterer stedet og passer til eksisterende hus i type og størrelse.

5. Fri bane for bygg av tradisjonell form. 

Vi er lei av:
6. Høybygg som rager over oss, og lange, ubrutte fasader som står i vår vei.

7. Store bygg omgitt av dødt rom: av bilgater, parkeringsplasser eller pliktmessige grøntanlegg.

8. Glatte blanke fasader; naken betong; elementbyggeri; kantet omriss; vilkårlige form-påfunn.

9. Bygg som i målestokk eller form vanvører husrekken, kvartalet eller strøket 

10. En arkitektonisk elite som med sin organisasjonsmakt undertrykker tradisjonell estetikk.Våre mål søker vi oppnådd ved appell til folkelig fornuft.